Polskie zasoby wydawnicze i bibliograficzne:

 • AGRO - Bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i technicznych.
 • BazEkon - Bibliograficzna pełnotekstowa baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych.
 • BazHum - Bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
 • BazTech - Bibliograficzno – abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska.
 • CEJSH - Elektroniczne czasopismo publikujące angielskie streszczenia artykułów i rozpraw z czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, wydawanych w Europie Środkowej.
 • DML-PL - Pełnotekstowa baza danych przechowująca archiwalne artykuły z polskich czasopism matematycznych.
 • Biblioteka Wirtualna Nauk Przyrodniczych - Pełnotekstowa baza danych przechowująca archiwalne artykuły z polskich czasopism przyrodniczych.
 • PSJC - Bibliograficzno – abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism naukowych z z zakresu nauk przyrodniczych.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 • Książki z zakresu humanistyki i nauk społecznych, zdigitalizowane w roku 2007

 • Owarta nauka - Informacje o ruchu otwartej nauki w Polsce i na świecie oraz o projektach otwartej nauki realizowanych w ICM UW.
 •